Trang Chủ Sự Kiện Tết Nguyên Đán 2019

Sự Kiện Tết Nguyên Đán 2019

Năm 2019 đã đến BQL KIẾM THẾ THIÊN MA xin chúc mọi người.!

Năm mới: Đau đầu vì nhà giàu!

Mệt mỏi vì học giỏi!

Buồn phiền vì nhiều tiền!

Ngang trái vì xinh gái!

Tàn phai vì đẹp giai!

Và mất ngủ vì không có đối thủ!

I. Vật Phẩm Liên Quan

Vật Phẩm Phần Thưởng


Bánh Chưng

Thu Thập: 

Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Dậu Xanh + 1 Thịt Tươi (Bánh Chưng Không Khóa)

Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Dậu Xanh + 1 Vạn đồng khóa (Bánh Chưng Khóa)

Lưu ý: Khi sử dụng Bánh Chưng Khóa sẽ nhận được vật phẩm khóa.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

SL Vật Phẩm
3 Tỷ Kinh Nghiệm
2 Lệnh Bài Chiến Công
2 Tinh Thạch [Cấp 4]
4 Rương Mảnh Ghép
3 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
2 Rương Bí Tịch 180
25 Rương Trang Bị Ngựa
15 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
15 Dị Dung Thạch
250 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
250 Thần Khí Bảo Châu
250 Ấn Ký Tín Vật
250 Mảnh Già Lam Kinh

 

 

Liễn Xuân

Thu Thập: Nhận được khi sử dụng 20 Bánh Chưng.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở cần tiêu hao 1 tiền xu.

Mỗi khi sử dụng 300 Liễn Xuân ngẫu nhiên nhận được: 500 tiền du long, Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6, Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng

 

SL Vật Phẩm
20 Tỷ Kinh Nghiệm
15 Lệnh Bài Chiến Công
10 Tinh Thạch [Cấp 4]
10 Túi Nguyên Liệu Nâng Cấp Ngựa
1000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
1000 Thần Khí Bảo Châu
1000 Ấn Ký Tín Vật
1000 Mảnh Già Lam Kinh
500 Linh Hồn Thú Cưng
10 Mảnh Ghép Vũ Khí
10 Thần Sa-Vô Hạ Dẫn
50 [Mảnh Ghép]Mặt Nạ
50 Dị Dung Thạch
1 Linh Tê Ngọc

 

Bánh Giày

Thu Thập: Ghép từ 1 Gạo Nếp + 1 Dậu Xanh

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở.

SL Vật Phẩm
100 Triệu Kinh Nghiệm
1 Lệnh Bài Chiến Công
2 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
2 Thần Khí Bảo Châu
2 Ấn Ký Tín Vật
2 Mảnh Già Lam Kinh

 

 

Rương ngẫu nhiên trang bị PET 4 - 5 - 6

 

Thu Thập: Mỗi khi sử dụng 300 "Liễn Xuân" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 "Rương trung bị PET 4 - 5 - 6".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải.

 

 

Rương ngẫu nhiên vũ khí thần sa 1 - 4 dòng

Thu Thập: Mỗi khi sử dụng 300 "Liễn Xuân" sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 "Rương vũ khí thần sa 1 - 4".

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải.

 

Thu Thập Nguyên Liệu
Tống kim 50 Gạo nếp / 1 trận
Tiêu Dao Cốc 10 Gạo nếp/1 ải
Bạch Hỗ đường 20 Đậu xanh/1 ải
Săn Hải tặc 10 Đậu xanh/1 nv
Nhiêm vụ hằng ngày 200 Gạo nếp, Đậu xanh/40 nv
Trian tần lăng Gạo nếp, Đậu xanh
Săn Boss 10 Thịt Tươi
Thi đấu môn phái 10 -> 100 Thịt Tươi
Mua tại nồi bánh 1 Thịt Tươi =  1vạn đồng