Trang Chủ Nâng cấp ngựa

Nâng cấp ngựa

I.NPC liên quan.

 • Tiến hành nâng cấp tại NPC nâng cấp - Phượng Tường Phủ

II.Nguyên liệu nâng cấp.

 • Cần ngựa cấp thấp hơn và nguyên liệu sau để nâng cấp bật tiếp theo
 • Lưu Ý: Để nâng cấp ngựa từ Cấp 31 đến Cấp 40 Yêu cầu ngựa đã được nhập hồn Du Long mới có thể Nâng Cấp.

Cấp Ngựa

Tiền Xu

Linh Tê Ngọc

Mảnh Ghép Ngựa

Thuần Dưỡng Đơn

Căn Cốt Đan

Cấp 1 Nhận được khi trùng sinh 2
Cấp 2 50 1 500 500 500
Cấp 3 100 1 600 600 600
Cấp 4 100 2 700 700 700
Cấp 5 100 2 800 800 800
Cấp 6 100 2 1000 1000 1000
Cấp 7 150 2 1200 1200 1200
Cấp 8 150 2 1400 1400 1400
Cấp 9 200 2 1600 1600 1600
Cấp 10 200 4 2000 2000 2000
Cấp 11 200 4 3000 3000 3000
Cấp 12 300 5 3000 3000 3000
Cấp 13 300 6 4000 4000 4000
Cấp 14 300 8 6000 6000 6000
Cấp 15 500 10 10000 10000 10000
Cấp 16 700 15 15000 15000 15000
Cấp 17 1000 20 20000 20000 20000
Cấp 18 1000 20 20000 20000 20000
Cấp 19 1000 20 20000 20000 20000
Cấp 20 1000 20 20000 20000 20000
Cấp 21 1000 50 50000 50000 50000
Cấp 22 1000 50 50000 50000 50000
Cấp 23 1500 100 50000 50000 50000
Cấp 24 1500 150 100000 100000 100000
Cấp 25 2000 200 100000 100000 100000
Cấp 26 2000 300 100000 100000 100000
Cấp 27 2000 400 200000 200000 200000
Cấp 28 2000 500 250000 250000 250000
Cấp 29 2000 600 250000 250000 250000
Cấp 30 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 31 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 32 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 33 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 34 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 35 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 36 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 37 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 38 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 39 2000 1000 250000 250000 250000
Cấp 40 2000 1000 250000 250000 250000

 

III. Nhập Hồn [Thần Mã Du Long].

HÌNH ẢNH GHI CHÚ

Chuẩn bị Linh hồn Thần Mã

Chọn Nhập Hồn Thú Cưỡi Du Long.

 

Sau khi chọn hãy bỏ vào ô 1 ngựa thường và 1 linh hồn theo mình đã chọn.

Sau khi đồng ý ngựa của bạn sẽ chuyển thành Thần Mã

 

IV. CƯỜNG HÓA NGỰA DU LONG

HÌNH ẢNH GHI CHÚ

 

 

Đối Thoại NPC nâng cấp chọn : Cường Hóa Thần Thú Du Long

Để Ngựa đã nhập hồn [ Thần Thú ] vào trong ô kèm Linh Hồn cùng 1 loại Ngựa [ Thần Thú ]

 

Lưu Ý: 

 • Nâng cấp ngựa tỷ lệ thành công 100%
 • Chuẩn bị đầy đủ nguyên liêu như trên và cho vào ô nâng cấp
 • Các nguyên liệu được thu thập thông qua các hoạt đông ingame
 • Các ngựa nhập hồn Du Long sẽ giữ nguyên cấp độ đã nâng cấp (kích hoạt thuộc tính cường hóa là +1).
 • Ngựa đã nhập hồn Linh Hồn [Thần Thú] Băng Phong Kỳ Lân hoặc Linh Hồn [Thần Thú] Hỏa Long Viêm Đế phải dùng đúng Linh Hồn yêu cầu mới cường hóa được
 • Linh hồn du long trong  Cửa Hàng Tiền Du Long không thể cường hóa , chỉ áp dụng đối với Linh Hồn ăn mua trong NPC CỬA HÀNG > THẺ TÍCH LŨY SỰ KIỆN
 • Ngựa đã cường hóa +2 không thể đổi linh hồn ngựa khác 
 • Dòng màu vàng ở Thần Thú là chưa cường hóa dòng
 • Dòng màu xanh ở Thần Thú là đã cường hóa
 • Cùng 1 loại Linh Hồn Thần Thú Du Long mới nhập hồn được
 • Ngựa đã cường hóa  không thể đổi linh hồn ngựa khác 
 • Cường hóa tối đa là 3 cấp