Trang Chủ Gọp máy chủ QUÝ THIÊN và HỔ THIÊN

Gọp máy chủ QUÝ THIÊN và HỔ THIÊN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ QUÝ THIÊN HỔ THIÊN vào 13H00 ngày 23/06/2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ QUÝ THIÊN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ QUÝ THIÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 4000
ĐỒNG KHÓA 1000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 15000
[Đại] Chân Khí 1000
Rương Trấn Hồn Thạch 500
Linh Tê 50
Pháo Hoa 700

- Nhân vật thuộc máy chủ QUÝ THIÊN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ QUÝ THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB