Trang Chủ Gọp máy chủ NGỰ KHÔNG và KINH THẾ

Gọp máy chủ NGỰ KHÔNG và KINH THẾ

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ NGỰ KHÔNG KINH THẾ vào 13H00 ngày 23/01/2018. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ NGỰ KHÔNG phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ NGỰ KHÔNG được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
5000 Kinh Nghiệm Đơn
9000 Mảnh Ghép Trang Bị
10000 Mảnh Luân Hồi Ấn
10000 Già Lam Kinh
50 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ NGỰ KHÔNG sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ NGỰ KHÔNG sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB