Trang Chủ Gọp máy chủ KIẾM THIÊN và PHÙNG THIÊN

Gọp máy chủ KIẾM THIÊN và PHÙNG THIÊN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ KIẾM THIÊN PHÙNG THIÊN vào 13H00 ngày 29/01/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ KIẾM  THIÊN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ KIẾM THIÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
3000 Kinh Nghiệm Đơn
50000 Mảnh Luân Hồi Ấn
50000 Già Lam Kinh
50000 Ấn Ký Tín Vật
50000 Thần Khí Bảo Châu

- Nhân vật thuộc máy chủ KIẾM THIÊN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ KIẾM THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB