Trang Chủ Gọp máy chủ CHU TƯỚC và TRUY MỆNH

Gọp máy chủ CHU TƯỚC và TRUY MỆNH

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế 1 sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ CHU TƯỚC TRUY MỆNH vào 13H00 ngày 27/11/2017. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ CHU TƯỚC phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ CHU TƯỚC được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
4500 Mảnh ghép trang bị (500 mỗi loại)
8000 Kinh Nghiệm Đơn
20000 Mảnh Luân Hồi Ấn
20000 Già Lam Kinh
20 Linh Tê Ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ CHU TƯỚC sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ CHU TƯỚC sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB