Trang Chủ Gọp máy chủ BÁT THIÊN và THIÊN MA

Gọp máy chủ BÁT THIÊN và THIÊN MA

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ BÁT THIÊN THIÊN MA vào 13H00 ngày 09/04/2019. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ BÁT THIÊN phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ BÁT THIÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ
30000 Kinh nghiệm đơn (Mỗi viên 1 tỷ EXP)
20000 Lệnh Bài Trang Bị
50000 Dị dung thạch
50000 Mảnh ghép mặt nạ
100000 Thần Khí Bảo Châu
100000 Ấn Ký Tín Vật
100000 Mảnh Ghép Luân Hồi Ấn
100000 Mảnh Ghép Già Lam Kinh
100000 Linh Khí
2000 Lệnh Bài Chiến Công
500 Linh tê ngọc

- Nhân vật thuộc máy chủ BÁT THIÊN sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ BÁT THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - Thư - và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB