Trang Chủ GỘP MÁY CHỦ TÙNG THIÊN VÀ TÀ THIÊN

GỘP MÁY CHỦ TÙNG THIÊN VÀ TÀ THIÊN

Nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, học hỏi tinh hoa võ học giữa các cao thủ khắp cõi giang hồ, Kiếm Thế sẽ tiến hành liên thông cặp máy chủ TÙNG THIÊN TÀ THIÊN  vào 13H00 ngày 09/07/2024. Thông tin chi tiết như sau:

- Nhân vật tại máy chủ TÙNG THIÊN  phải chuyển đồng thường thành KIM NGUYÊN BẢO và nhận tất cả thư trong hòm thư. Nếu không sẽ bị mất đồng và vật phẩm.

- Nhân vật tại máy chủ TÙNG THIÊN được hỗ trợ sau khi gọp máy chủ:

VẬT PHẨM HỖ TRỢ GỌP MÁY CHỦ SỐ LƯỢNG
Kinh Nghiệm Đơn 80000
ĐỒNG KHÓA (vạn) 16000
Mảnh Luân Hồi Ấn 50000
Già Lam Kinh 50000
Ấn Ký Tín Vật 50000
Thần Khí Bảo Châu 50000
Linh Khí 50000
[Đại] Chân Khí 16000
Rương Trấn Hồn Thạch 16000
Linh Tê 800

- Nhân vật thuộc máy chủ TÙNG THIÊN  sau khi gọp máy chủ có thể nhận hỗ trợ tại NPC HỖ TRỢ

Lưu ý: 

- Khi gọp về tất cả nhân vật thuộc máy chủ TÙNG THIÊN sẽ mất Gia Tộc - Bang Hội - Uy Danh - THƯ- và Đồng nếu chưa chuyển thành KNB